Geurdetecties

Op de bodem van de regenwaterput hopen (kleine) vuildeeltjes zich op, zelfs met gebruik van een filter. Op termijn veroorzaakt dit verkleuring van het water en een geur. Het regenwater zelf wordt hierdoor verontreinigd. Het is dan ook aangeraden je regenwaterput om de paar jaren te laten ledigen en reinigen.

Ik verwijder het slib op de bodem van de put, ik spuit de wanden proper met hogedruk, de put wordt terug geledigd en zuiver achter gelaten.