Ruimen en reinigen putten

Met onze zuigunit kan V&V ontstoppingen snel en efficiënt regenwaterputten en septische putten ledigen.

Regenwaterputten worden door V&V ook professioneel gereinigd, zodanig dat u achteraf niet met een geurprobleem zit, bij het gebruiken van regenwater. Op de bodem van de regenwaterput hopen kleine vuildeeltjes zich nl. op, dit kan op termijn leiden tot verkleurd regenwater (gelig of groenig regenwater) en tot geurhinder (stinkend regenwater). Het volledig ledigen en proper spuiten van de regenwaterput is dan de aangewezen methode van reiniging.

Voor het ledigen van septische putten, lozen wij septisch materiaal, conform de milieuwetgeving, bij Aquafin. Wij bezorgen u hiervan ook een attest.

Wij raden aan om na het ledigen van de put, zeker bij een septische put, ook de toevoerbuizen te laten doorspuiten, zeker als het septisch materiaal zo hoog gestaan heeft. Profiteer hierbij van onze combiprijs (zie prijslijst). Als u enkel de put laat ruimen, kan het zijn dat u binnen enkele dagen toch met een verstopping komt te zitten omdat er septisch materiaal is achtergebleven in deze toevoerbuizen.