Veelgestelde vragen

Waarom regenwaterput laten reinigen?

Zonder dat u dit aanvankelijk merkt, hopen zich kleine vuildeeltjes op op de bodem van de regenwaterput. Op termijn zorgt dit voor gelig/groenig water en voor geurhinder. Wij ledigen voor u de regenwaterput en spuiten deze volledig proper, waarna dit vuile water opnieuw verwijderd wordt. De regenwaterput is dan opnieuw klaar voor gebruik.

Het water uit onze regenwaterput stinkt. Hoe komt dit?

Zonder dat u dit aanvankelijk merkt, hopen zich kleine vuildeeltjes op op de bodem van de regenwaterput. Op termijn zorgt dit voor gelig/groenig water en voor geurhinder. Wij ledigen voor u de regenwaterput en spuiten deze volledig proper, waarna dit vuile water opnieuw verwijderd wordt. De regenwaterput is dan opnieuw klaar voor gebruik.

Het water uit onze regenwaterput is gelig/groenig. Hoe komt dit?

Zonder dat u dit aanvankelijk merkt, hopen zich kleine vuildeeltjes op op de bodem van de regenwaterput. Op termijn zorgt dit voor gelig/groenig water en voor geurhinder. Wij ledigen voor u de regenwaterput en spuiten deze volledig proper, waarna dit vuile water opnieuw verwijderd wordt. De regenwaterput is dan opnieuw klaar voor gebruik.

Hoe verstopping verhelpen?

Gooi nooit natte doekjes in het toilet, ookal staat er op dat dit met deze soort mag. Natuurlijk ook geen pampers, maandverband, oorstokjes of dergelijke.
Zelfs haren kunnen een verstopping veroorzaken. Spoel dus zo weinig mogelijk haren door in de wasbak.
Spoel voldoende door, gebruik niet té vaak enkel de kleine spoelknop. Indien er (door aan het milieu te denken) te weinig watercirculatie is van het toilet richting de afvoerleiding, kan dit voor verstoppingen zorgen.

Wat te doen bij een verstopping?

Heb je een septische put/tank? Kijk dan eerst of deze vol zit. Dit kan er ook voor zorgen dat uw toilet niet meer (goed) afloopt.
We raden af om chemische producten te gebruiken om een verstopping te verhelpen. Als u nl met een serieuze verstopping zit en het chemische product hierdoor niet kan doorstromen en dus op één plaats terecht komt, wordt hierdoor de buis op die plaats zo warm dat deze helemaal vervormt. Dit brengt dan breekwerk met zich mee dat in eerste instantie niet nodig zou geweest zijn.
Bel V&V ontstoppingen op en wij proberen z.s.m. ter plaatse te komen.

Overlast bij ontstopping?

Indien V&V ontstoppingen langs geweest is om te komen ontstoppen, merkt u hier achteraf niets van. Meestal wordt er ontstopt met onze professionele hogedrukmachine, zonder breekwerk. Alles wordt altijd zeer proper achter gelaten. Hier maken wij een punt van!

Wat is de oorzaak van geurhinder?

Hebt u last van een vieze geur in huis? Dit kan verscheidene oorzaken hebben. Waarschijnlijk is er een zeer klein scheurtje in een buis ontstaan of zijn er twee buizen die niet meer volledig in elkaar geschoven zijn.
V&V ontstoppingen kan de oorzaak van geurhinder opzoeken met onze professionele rookmachine. Er wordt rook in de buizen geblazen: waar er rook ontsnapt, kan er nl ook geur door. Eens de plaats gelokaliseerd is, bekijken we ter plaatse wat de aangewezen oplossing is en kunnen we u een offerte bezorgen om de geuroverlast op te lossen.

De verstopping keert steeds terug. Hoe kan dit?

Indien u geregeld met een verstopping van dezelfde buis te maken krijgt, zit hier meer achter. Waarschijnlijk hebben de buizen niet genoeg afhelling of zitten er te veel bochten achter elkaar. Er kan door slijtage ook een breuk in de leiding zitten, dit kan opgespoord worden met onze camera. Daarenboven kan jarenlange kalkafzetting ook voor verstoppinegn zorgen die geregeld terug komen. In dit geval dient de buis ontkalkt of vervangen te worden.
V&V ontstoppingen komt graag ter plaatse om de situatie te bekijken en een gratis offerte te maken om dit probleem te verhelpen.

Hoe weet ik of ik een septische put heb?

Kijk eerst op de plannen van je huis of contacteer je huisbaas/syndicus om je te informeren. Open ook de deksels eens rond je huis. Indien je niet zeker bent, kunnen wij de afvoerleiding nakijken met de camera en zo te weten komen of de afvoerbuizen rechtstreeks naar de riolering gaan of dat er een septische put tussen zit.

Hoe weet ik of mijn septische put vol is?

Open het deksel van de septische put. Indien er zich op de inhoud van (een gedeelte van) de septische put een harde laag vormde, is het aangewezen de septische put te laten ledigen. Vraag aan de technicus die dit komt doen ook expliciet om je afvoerleidingen aansluitend te spoelen. Indien je dit niet doet, kan je achteraf nog steeds met een verstopping blijven zitten in de afvoerbuizen.

Ecologisch verantwoord?

Wij horen dagelijks dat mensen eerst naar een ontstoppingsproduct grijpen om het probleem van een verstopping te verhelpen. Niemand staat er echter bij stil wat voor een impact dit heeft op het milieu. Deze producten zijn bijtend, anders kunnen ze de verstopping niet verhelpen, en komen toch allemaal massaal in het afvalwatercircuit terecht. Daarenboven krijgt zon ontstoppingsproduct enkel zeer kleine verstoppingen kapot en contacteren de klanten ons alsnog achteraf indien het probleem aanhoudt of terugkomt.
V&V ontstoppingen gebruikt geen chemische producten. Wij ontstoppen machinaal/mechanisch: spiraalmachine/verenmachine en spuiten door met extreem hogedruk d.m.v. een professionele ingebouwde hogedrukmachine met een zeer hoog debiet. Op deze manier geraken alle verstoppingen verholpen, van de kleinste tot de hardnekkigste.
Ook bij het reinigen van regenputten denken wij aan het milieu: De put wordt volledig gereinigd, van binnenuit, zonder gebruik van chemicaliën.

Dekt de verzekering een verstopping?

Onze ervaring leert ons dat de verzekering enkel tussenkomt bij een verstopping indien er gevolgschade is: d.w.z. vochtschade of een verzakking als gevolg van een verstopping. Indien dit niet het geval is, komt de verzekering niet tussen. (Indien u een speciale verzekering heeft, bijvoorbeeld Home Repair of dergelijke wordt de interventie van een vakman wel soms gedekt.)

Dekt de verzekering een camerainspectie?

Indien er zich een lek voordoet, dekt de brandverzekering dit vaak. De meeste camerainspecties worden gedekt door de verzekering. Bij een camerainspectie kunnen wij het beeld opnemen en je dit samen met foto’s bezorgen. Indien gewenst, maken we ook een gedetailleerd verslag op.

Kan een loodgieter een verstopping verhelpen?

Indien het geen hardnekkige verstopping betreft, kan dit. V&V ontstoppingen is echter meer gespecialiseerd in het oplossen van verstoppingen. V&V ontstoppingen beschikt over al het nodige materiaal: van een vacuümpomp, tot een zuigunit, tot spiraalmachines, tot een professionele hogedrukmachine en camera’s om elk probleem op te lossen. Indien u V&V ontstoppingen onmiddellijk contacteert, moet er maar één firma ter plaatse komen en zit u achteraf niet met mogelijks twee aparte facturen.