Ruimen en reinigen regenwaterputten

Met onze zuigunit kan V&V ontstoppingen snel en efficiënt regenwaterputten ledigen.

Regenwaterputten worden door V&V ook professioneel gereinigd, zodanig dat u achteraf niet met een geurprobleem zit, bij het gebruiken van regenwater. Op de bodem van de regenwaterput hopen kleine vuildeeltjes zich nl. op, dit kan op termijn leiden tot verkleurd regenwater (gelig of groenig regenwater) en tot geurhinder (stinkend regenwater). Het volledig ledigen en proper spuiten van de regenwaterput is dan de aangewezen methode van reiniging.