Geurdetecties

Geurhinder kan veel overlast tot gevolg hebben en de oorzaak van geurhinder is soms moeilijk te achterhalen. Geurhinder kan nl. veroorzaakt worden door verschillende zaken. Met onze rookmachine kunnen wij deze oorzaken achterhalen. Waar rook door kan, kan namelijk ook geur door. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kleine scheurtjes in buizen opzoeken, die geur kunnen doorlaten. Ook buizen die niet meer goed afsluiten of niet meer correct in elkaar zitten, kunnen door V&V gelokaliseerd worden.