Herstellingen

In sommige gevallen, zoals bij verzakkingen, breuken, te erge kalkafzetting, enz., zijn herstellingen of vervangingen van buizen noodzakelijk.

Ook hier staat V&V garant voor een prima oplossing voor uw probleem.